Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania znajdziesz poniżej:

Administrator danych osobowych

VER-TEL DZIĘGIEL SPÓŁKA JAWNA
ul. Chełmińska 24,
87-100 Toruń,
NIP: 9562318410
KRS: 0000626625
REGON: 364866683,
jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania:

Twoje dane możemy przetwarzać:

 • w celu kontaktu telefonicznego bądź mailowego na podstawie Twojej zgody; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) bądź w oparciu o formularz kontaktowy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu zawarcia umowy o świadczenie usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu wykonania zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych (np. optymalizacji naszych produktów i usług na podstawie Twoich uwag na ich temat; optymalizacji procesów obsługi na podstawie obsługi procesów sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu badania satysfakcji Klientów i określania jakości obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych, które otrzymujemy od Ciebie lub uzyskujemy od podmiotów trzecich na podstawie Twojej zgody:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, adres do korespondencji)
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (NIP, REGON, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail)
 • Twój numer telefonu
 • Informacje zawarte w urządzeniu, które przekażesz nam do serwisu, przy czym informujemy, że nie prowadzimy działań na tych danych, chyba, że tak będzie wynikało ze treści Twojego zlecenia.
 • Jeżeli zlecisz nam odzyskanie danych na Twoim urządzeniu, wówczas może dojść do przetwarzania Twoich danych takich jak:
 • Zdjęcia, filmy
 • Dokumenty, pliki tekstowe na Twoim urządzeniu
 • Aplikacje jakich używasz wraz danymi, które do nich wpiszesz;
 • Informacje o Twojej historycznej lokalizacji
 • Historie Twojej przeglądarki
 • Inne dane znajdujące się na Twoim urządzeniu

Informujemy, że od momentu odbioru od nas Twojego sprzętu przekazanego nam w celu odzyskania zawartych na nim danych (a gdyby ten odbiór nie nastąpił – od dnia następnego po upływie trzech miesięcy od daty powierzenia nam przez Ciebie sprzętu w w/w celu) nie zachowujemy Twoich danych, nie Tworzymy ich kopii na własnych urządzeniach, wszelkie operacje z danymi na Twoim telefonie kończą się oddaniem Ci jedynej kopii i skasowaniem jakichkolwiek plików z Twoimi danymi na naszych urządzeniach.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • Bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Współpracującym z nami podmiotom w zakresie księgowości, obsługi prawnej, na podstawie dodatkowych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 • Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej.
 • Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom trzecim w charakterze współadministratorów.

Okres przechowywania danych

Twoje dane kontaktowe pozyskane w celu kontaktu z nami bądź zawarcia umowy o świadczenie usług przechowujemy przez okres od zawarcia umowy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś/-eś w sprawie jej zawarcia;

Twoje dane pozyskane w związku ze świadczeniem naszych usług przetwarzamy przez okres 2 lat od dnia ostatecznego rozliczenia zawartej umowy, następnie dane te są usuwane/kasowane.

Twoje dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody lub gdy sami stwierdzimy, że się zdezaktualizowały.

Danych pochodzących z Twojego urządzenia nie przechowujemy.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do danych i do kopii danych;
 • Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych;
 • Prawo do usunięcia Twoich danych (jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzamy je bezpodstawnie);
 • Prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/-eś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania;
  Sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000);
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres maliowy: sklep@ver-tel.pl. Przed realizacją Twoich żądań będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie naszych usług i realizacji umowy.

Jeśli nie podasz swoich danych będziemy musieli odmówić zawarcia umowy.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie powyższych informacji – pisz na adres: sklep@ver-tel.pl.

Pozdrawiamy, Zespół VER-TEL