Warunki gwarancji

I. Gwaranacja i reklamacja – Usługi serwisowe

Serwis VER-TEL udziela 180 dniowej gwarancji na swoje usługi. O ile nie uzgodniono inaczej, okres gwarancji dla napraw urządzeń po kontakcie z cieczą lub wilgocią wynosi 90 dni. Gwarancja obejmuje jedynie zakres naprawionych lub wymienionych części urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z następujących zdarzeń mających miejsce w okresie udzielania gwarancji:

 1. Uszkodzeń spowodowanych zalaniem urządzenia cieczą lub wilgocią
 2. Uszkodzeń mechanicznych
 3. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego
 4. Uszkodzenie plomby gwarancyjnej.
 5. Uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych
 6. Uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenie pioruna
 7. Uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak : nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie, wirusy komputerowe, programy śledzące
 8. Uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia takich jak: wadliwe sterowniki, oprogramowanie z wirusem, oprogramowanie uszkadzające urządzenie
 9. Uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy lub/i modyfikacji urządzenia, podejmowanej przez nieuprawnione osoby lub firmy
 10. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w siedzibie naszej firmy, email lub telefonicznie.
 11. Serwis VER-TEL ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od jej otrzymania.
 12. Na podstawie diagnozy urządzenia, Serwis VER-TEL dokonuje naprawy lub podaje powody odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji.
 13. W przypadku odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji Klient podejmuje decyzję o:
  • wykonaniu naprawy odpłatnej
  • bezpłatnym zwrocie urządzenia bez naprawy

 

Zespół VER-TEL
Toruń, 19.03.2021